range-finder

tolimatis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Prietaisas atstumams iki objektų nustatyti. Reikalingas šaudant iš pabūklų, mėtant bombas, fotografuojant, geodezijoje, astronomijoje ir kt. Tolimačiai skiriami pagal naudojamų elektromagnetinių bangų diapazoną ir virpesių prigimtį – akustinis, šviesos (lazerinis), radijo ir optinis; pagal veikimo principą – fizikinis (aktyvusis) ir geometrinis (pasyvusis). atitikmenys: angl. range-finder rus. дальномер

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • Range finder — Range Range, n. [From {Range}, v.: cf. F. rang[ e]e.] 1. A series of things in a line; a row; a rank; as, a range of buildings; a range of mountains. [1913 Webster] 2. An aggregate of individuals in one rank or degree; an order; a class. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • range finder — any of various instruments for determining the distance of a target or object from an observer, or from a gun, camera, etc.: also rangefinder n …   English World dictionary

  • range finder — any of various instruments for determining the distance from the observer to a particular object, as for sighting a gun or adjusting the focus of a camera. Also, rangefinder. [1870 75] * * * Instrument used to measure the distance from the… …   Universalium

  • range finder — noun a measuring instrument (acoustic or optical or electronic) for finding the distance of an object • Syn: ↑rangefinder • Hypernyms: ↑measuring instrument, ↑measuring system, ↑measuring device * * * noun 1 …   Useful english dictionary

  • range finder — tolimatis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. distance meter; range finder; telemeter vok. Entfernungsmeßgerät, n; Entfernungsmesser, m rus. дальномер, m; измеритель дальности, m pranc. distancemètre, m; télémètre, m …   Fizikos terminų žodynas

  • range finder — range′ find er or range′find er n. opt any of various instruments for determining the distance from the observer to a particular object …   From formal English to slang

  • range finder — n. device for measuring distance or range …   English contemporary dictionary

  • range finder — noun Date: 1872 1. an instrument used in gunnery to determine the distance of a target 2. a surveying instrument (as a transit) for determining quickly the distances, bearings, and elevations of distant objects 3. a usually built in adjustable… …   New Collegiate Dictionary

  • range finder adjustment — artilerijos ugnies koregavimas tolimačiu statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimų nuokrypiai nustatomi tolimačiu, o korektūros skaičiuojamos t. p., kaip ir įsišaudant į taikinį. atitikmenys: angl. range finder adjustment; range finder… …   Artilerijos terminų žodynas

  • range finder spotting — artilerijos ugnies koregavimas tolimačiu statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimų nuokrypiai nustatomi tolimačiu, o korektūros skaičiuojamos t. p., kaip ir įsišaudant į taikinį. atitikmenys: angl. range finder adjustment; range finder… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.